Giỏ hàng

Phương thức bảo hành


Hàng hóa được bảo hành trong vòng 12 tháng với các lỗi từ phía nhà sản xuất

Giao hàng toàn quốc


Chúng tôi nhận giao hàng trên toàn quốc đối với các sản phẩm tại Furnimart

Hỗ trợ trực tuyến 24/7


Luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới số hotline: 0243.843.3388

Dịch vụ của chúng tôi

Furnimart luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng
Cung cấp sản phẩm chất lượng, đa dạng
Tư vấn thiết kế chuyên nghiệp

Bàn PLEK 1600x800 - by Actiu
Bàn PLEK 1400x600 - by Actiu
Ghế PLEK 01 - by Actiu
Ghế ACE 01
Ghế ACE 01
4,175,000₫
Bàn đào tạo BURKE 1200x600
Ghế TAYLOR 02
Ghế TAYLOR 02
2,524,000₫
Ghế TAYLOR 01
Ghế TAYLOR 01
2,810,000₫
Bàn đào tạo LEO 1600x800
Ghế Viva - by Actiu
Ghế Viva - by Actiu
4,100,000₫
Ghế LATIF 03
-40
Ghế LATIF 03
1,639,000₫ 2,728,000₫
Ghế LATIF 01
-30
Ghế LATIF 01
2,200,000₫ 3,146,000₫
Ghế CRON HB
Ghế CRON HB
34,630,000₫
Ghế ZEAT 03
Ghế ZEAT 03
2,390,000₫
Ghế APOLLO 02
Ghế APOLLO 02
5,890,000₫
Ghê DELPHI 02
Ghê DELPHI 02
9,900,000₫
Ghế TRILL STOOL - Made in Italy
Ghế TRILL - Made in Italy
Ghế BINZ 02
Ghế BINZ 02
1,480,000₫
Ghế BINZ 01
Ghế BINZ 01
1,580,000₫
Ghế ZEAT 01 - by Kian
Ghế VARION 03
-10
Ghế VARION 03
1,845,000₫ 2,050,000₫
Ghế REGENT 01
Ghế REGENT 01
14,168,000₫
Ghế KADEN 02
Ghế KADEN 02
3,190,000₫
Ghế FLASH - Italian quality
-15
Ghế FLASH - Italian quality
1,100,000₫ 1,300,000₫
Ghế DERBY - Italian quality
-3
Ghế DERBY - Italian quality
12,000,000₫ 12,381,000₫
Bàn MOON 01
Bàn MOON 01
1,490,000₫
Ghế DELPHI 03
Ghế DELPHI 03
4,576,000₫
Ghế ASTON MB
Ghế ASTON MB
5,640,000₫
Ghế TUNE 05
-15
Ghế TUNE 05
2,685,000₫ 3,157,000₫
Ghế ROOKEE 01
-10
Ghế ROOKEE 01
2,930,000₫ 3,256,000₫
Ghế CORNELL 02
Ghế CORNELL 02
3,840,000₫
Ghế CORNELL 01
Ghế CORNELL 01
7,960,000₫
Ghế LUX MT 1603
Ghế LUX MT 1603
5,370,000₫
Ghế LUX 01 1603
Ghế LUX 01 1603
6,990,000₫
Ghế VOX
Ghế VOX
1,960,000₫
PREMIERE 03
Ghế DOLICE 01
Ghế DOLICE 01
2,840,000₫
Ghế COMO 02
Ghế COMO 02
1,820,000₫
Ghế WYE 01
Ghế WYE 01
4,290,000₫
Ghế EAMES HB/S
Ghế EAMES HB/S
4,320,000₫
Ghế ZION 01
Ghế ZION 01
2,110,000₫
Ghế ASTON HB
Ghế ASTON HB
5,920,000₫
Ghế COMO-HD
Ghế COMO-HD
1,980,000₫
Hay 001.S
Hay 001.S
3,740,000₫
Hay 002.F
Hay 002.F
4,200,000₫
Hay 001.F
Hay 001.F
3,740,000₫
Ghế PRADO MT 1525C
Ghế PRADO MT 1525C
5,990,000₫
Ghế PRADO YS1525A
Ghế PRADO YS1525A
7,750,000₫
Bàn GRADIENT 05
-10
Bàn GRADIENT 05
4,995,000₫ 5,551,000₫
Bàn TA 1808 D
Bàn CUBE 80 - Made in Italy
Bàn LOTO RELAX 95 - Made in Italy
Bàn MOON 01
Bàn MOON 01
1,490,000₫
Bàn PLEK 1400x600 - by Actiu
Bàn PLEK 1600x800 - by Actiu
CLIPX 80 - made in Italy
Ghế CORNELL 01
Ghế CORNELL 01
7,960,000₫
Ghế RATIO 02
-11
Ghế RATIO 02
4,715,000₫ 5,280,000₫
Ghế AIDA 01
Ghế AIDA 01
3,750,000₫
Ghế ALBUM 01 by Kian
Ghế ALBUM 01 by Kian
5,620,000₫
Ghế ASTON HB
Ghế ASTON HB
5,920,000₫
Ghế ASTON LB
Ghế ASTON LB
4,350,000₫
Ghế ASTON MB
Ghế ASTON MB
5,640,000₫
Ghế ASTRAS 01
Ghế ASTRAS 01
3,750,000₫
Ghế bar GRADIENT 02
Ghế bar OVNI 02 - by Kian
Ghế BIRDIE - by Kian
-10
Ghế BIRDIE - by Kian
3,249,000₫ 3,610,000₫
Ghế BIT - Made in Italy
Ghế BORA - Made in Italy
Ghế BORA BISTROT - Made in Italy
Ghế COSTA - Made in Italy
Ghế COUNTRY III
Ghế COUNTRY III
3,340,000₫
Ghế CRON HB
Ghế CRON HB
34,630,000₫
Ghế CULT 01 - Italian quality
-20
Ghế CULT 01 - Italian quality
1,675,000₫ 2,090,000₫
Ghế DANA 01
Ghế DANA 01
2,470,000₫
Ghê DELPHI 02
Ghê DELPHI 02
9,900,000₫
Ghế DELPHI 03
Ghế DELPHI 03
4,576,000₫
Ghế DERBY - Italian quality
-3
Ghế DERBY - Italian quality
12,000,000₫ 12,381,000₫
Ghế EAMES HB/S
Ghế EAMES HB/S
4,320,000₫
Ghế EAMES MB/F
Ghế EAMES MB/F
3,960,000₫
Ghế EAMES MB/S
Ghế EAMES MB/S
4,200,000₫
Ghế EAMES PMB
-10
Ghế EAMES PMB
4,640,000₫ 5,160,000₫
Ghế ELLIPSE 01
-10
Ghế ELLIPSE 01
2,673,000₫ 2,970,000₫
Ghế FLASH - Italian quality
-15
Ghế FLASH - Italian quality
1,100,000₫ 1,300,000₫
Ghế GILDA 01
Ghế GILDA 01
3,040,000₫
Ghế GRADIENT 01
-10
Ghế GRADIENT 01
7,150,000₫ 7,950,000₫
Ghế GRADIENT 04
-9
Ghế GRADIENT 04
7,950,000₫ 8,720,000₫
Ghế GRADO 01
Ghế GRADO 01
3,659,000₫
Ghế GRADO 03
Ghế GRADO 03
3,225,000₫
Ghế HEATHER 01
-10
Ghế HEATHER 01
1,090,000₫ 1,210,000₫
Ghế HEATHER 03
-10
Ghế HEATHER 03
1,740,000₫ 1,930,000₫
ARIA Poltrona - made in Italy
Bàn GRADIENT 05
-10
Bàn GRADIENT 05
4,995,000₫ 5,551,000₫
Bàn LOTO RELAX 95 - Made in Italy
Bàn RATIO
-20
Bàn RATIO
12,375,000₫ 15,470,000₫
CLIPX 80 - made in Italy
FOLIO - Made in Italy
FOLIO - Made in Italy
3,970,000₫
FOLIO ROCKING - Made in Italy
Ghế BAG 01
Ghế BAG 01
2,640,000₫
Ghế BIT - Made in Italy
Ghế BORA - Made in Italy
Ghế BORA BISTROT - Made in Italy
Ghế GRADIENT 10
Ghế HEATHER 01
-10
Ghế HEATHER 01
1,090,000₫ 1,210,000₫
Ghế HEATHER 03
-10
Ghế HEATHER 03
1,740,000₫ 1,930,000₫
Ghế LIDO MINI- Made in Italy
Ghế LOUVRE - by Danny Fang
Ghế MALENA
-10
Ghế MALENA
4,635,000₫ 5,150,000₫
Ghế MASSAI 01
-10
Ghế MASSAI 01
4,690,000₫ 5,220,000₫
Ghế MASSAI 02
-10
Ghế MASSAI 02
4,985,000₫ 5,540,000₫
Ghế NET - made in Italy
Ghế NINFEA RELAX- Made in Italy
Ghế POLO 01 - Italian quality
-17
Ghế POLO 01 - Italian quality
3,900,000₫ 4,676,000₫
Ghế TRILL - Made in Italy
Ghế TRILL STOOL - Made in Italy
Ghế VERITAS 01 - by Kian
KOMODO EcoWall - made in Italy
MELROSE 01
MELROSE 01
0₫
NET RELAX - made in Italy
NET STOOL - made in Italy
NET TABLE - made in Italy
POP TABLE - made in Italy
Sofa KOMODO - 5
Sofa KOMODO - 5
52,530,000₫
Sofa NET BENCH - Made in Italy
SPRITZ TABLE - made in Italy
STEP TABLE - made in Italy
ARIA Poltrona - made in Italy
Bàn GRADIENT 05
-10
Bàn GRADIENT 05
4,995,000₫ 5,551,000₫
Bàn CUBE 80 - Made in Italy
Bàn LOTO RELAX 95 - Made in Italy
Bàn MOON 01
Bàn MOON 01
1,490,000₫
Bàn PLEK 1400x600 - by Actiu
Bàn PLEK 1600x800 - by Actiu
CLIPX 80 - made in Italy
FOLIO - Made in Italy
FOLIO - Made in Italy
3,970,000₫
FOLIO ROCKING - Made in Italy
Ghế RATIO 02
-11
Ghế RATIO 02
4,715,000₫ 5,280,000₫
Ghế AIDA 01
Ghế AIDA 01
3,750,000₫
Ghế ALBUM 01 by Kian
Ghế ALBUM 01 by Kian
5,620,000₫
Ghế ASTRAS 01
Ghế ASTRAS 01
3,750,000₫
Ghế BAG 01
Ghế BAG 01
2,640,000₫
Ghế bar AGAPE 02
-10
Ghế bar AGAPE 02
2,780,000₫ 3,090,000₫
Ghế bar COUNTRY I
Ghế bar COUNTRY I
3,900,000₫
Ghế bar GRADIENT 02
Ghế bar OVNI 02 - by Kian
Ghế BIRDIE - by Kian
-10
Ghế BIRDIE - by Kian
3,249,000₫ 3,610,000₫
Ghế BIT - Made in Italy
Ghế BORA - Made in Italy
Ghế BORA BISTROT - Made in Italy
Ghế COSTA - Made in Italy
Ghế COUNTRY III
Ghế COUNTRY III
3,340,000₫
Ghế CULT 01 - Italian quality
-20
Ghế CULT 01 - Italian quality
1,675,000₫ 2,090,000₫
Ghế DOJO 01
Ghế DOJO 01
2,470,000₫
Ghế ELLIPSE 01
-10
Ghế ELLIPSE 01
2,673,000₫ 2,970,000₫
Ghế FLASH - Italian quality
-15
Ghế FLASH - Italian quality
1,100,000₫ 1,300,000₫
Ghế GILDA 01
Ghế GILDA 01
3,040,000₫
Ghế GRADIENT 10
Ghế GRADO 01
Ghế GRADO 01
3,659,000₫
Ghế HEATHER 01
-10
Ghế HEATHER 01
1,090,000₫ 1,210,000₫
Ghế HEATHER 03
-10
Ghế HEATHER 03
1,740,000₫ 1,930,000₫
GHẾ KOPIO 3
-10
GHẾ KOPIO 3
1,215,000₫ 1,350,000₫
GHẾ KOPIO 4
Ghế LIDO MINI- Made in Italy
Ghế MALENA
-10
Ghế MALENA
4,635,000₫ 5,150,000₫
Ghế NET - made in Italy
Ghế NINFEA RELAX- Made in Italy
Ghế OVNI 01 - by Kian
Ghế OVNI 01 bản Premium Limited
-25
Ghế OVNI 01 bản Premium Limited
3,830,000₫ 5,110,000₫
Ghế PLEK 01 - by Actiu
Ghế POLO 01 - Italian quality
-17
Ghế POLO 01 - Italian quality
3,900,000₫ 4,676,000₫
Ghế Swan - Thư giãn

Tin tức

10 mẹo biến không gian làm việc thành Home Office Pro
Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MÀU SẮC TRONG CĂN PHÒNG TRUNG TÍNH
GHẾ SOFA KÍCH THƯỚC BÉ GIÚP NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ ĐỂ NHỮNG NƠI HẸP
HƯỚNG DẪN ĐẶT SOFA THEO PHONG THỦY THEO PHONG CÁCH TÂY ÂU
NHỮNG TIỆN ÍCH ƯU VIỆT CỦA SOFA ĐỂ ĐÁP ỨNG NHƯ CẦU NGƯỜI DÙNG

Khách hàng thân thiết của Furnimart

Furnimart không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách Hàng mà còn hơn thế - Chúng tôi cung cấp niềm tin và sự uy tín